Kişilik İle İş Performansı Arasındaki İlişkide EtikEğilimlerin Etkisi

En son güncellendiği tarih: 1 Eki 2020

Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Faktörleri İle İş Performansı Arasındaki İlişkide Etik

Eğilimlerin Etkisi

(The Effect of Ethical Tendencies on the Relationship Between Psychobiological

Personality Theory Factors and Job Performance)


Yapılan analizler sonucunda mizaç faktörlerinden ‘yenilik arayışı’, karakter

faktörlerinden ‘acıma’ ve etik eğilimlerden ‘acıdan kaçınma’ ile iş performansı arasında istatistiki anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ancak temel hipotez olan kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkide etik eğilimlerin aracılık rolü desteklenmemiştir.

(Aşağıdaki kutuya tıklayarak makalenin tamamını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.)

the-effect-of-ethical-tendencies-on-the-
Download • 661KB